Heroes Heroes Heroes - Brädspel f89a04

Fiona Tapet Home NW 554026,

2017 exporterades krigsmateriel från Sverige för 11,3 miljarder. Det är en tredubbling sedan början av 2000-talet. Räknat per person är Sverige ett av de länder som säljer mest vapen i världen. 2011 toppade vi listan. Ser man till det totala värdet var Sverige den 14:e största vapenexportören åren 2013-2017.

Philips Pendellampa Hue Cher Vit Amb Pendant Vit,

Svanefors Pläd 125x150 grå,

Här kan du se utvecklingen av svensk krigsmaterielexport 2001-2017. Öppna grafen här.

Houdini W's Phantom Houdi Storm Grön,

En tydlig trend är mer vapenexport till fler länder. År 1990 exporterade Sverige krigsmateriel till 33 länder och år 2017 exporterades till 62 stycken länder. Under 2013 sålde Sverige krigsmateriel till fler länder än någonsin tidigare eller senare, totalt 66 stycken.

Poster - I love Flowers 40x50cm,

De tio största köparna av svensk krigsmateriel 2017:

Boråstapeter Tapet Beautiful Traditions Karin 6728,

 1. Brasilien
 2. Indien
 3. USA
 4. Väggord - Vanlig Jävla Kaka STOR,
 5. Norge
 6. Tyskland
 7. Svedbergs Tvättställsblandare For You Krom,
 8. Nederländerna
 9. Kanada
 10. Frankrike
 11. Body Med Hello Kitty,
 12. Storbritannien
 13. Sydafrika

Hörselkåpor 31 dB 3M Peltor Bulls Eye II H520FRD 1 st,

De senaste fem åren har i snitt 17 procent av den svenska krigsmaterielexporten gått till icke-demokratier, det vill säga länder med stora demokratiska brister på ett eller flera områden. I våra beräkningar utgår vi från organisationen Freedom House ranking av demokratin i olika länder. Exempel på länder som Sverige exporterade krigsmateriel till under 2017 och som räknas som icke-demokratier är:

 • Thailand
 • Förenade arabemiraten
 • My Little Pony the Movie Baby Seapony Lily Drop,
 • Brunei
 • Qatar
 • Turkiet
 • Indonesien
 • TAKLAMPA LED belysning dimbar,
 • Saudiarabien
 • Pakistan
 • Singapore
 • Algeriet
 • DIXIE LÖPARE 35 x 120 cm, Vit,

I april 2018 trädde en ny krigsmateriellag i kraft som ska försvåra export till länder med tveksam demokratisk status eller där mänskliga rättigheter allvarligt kränks. Dock saknas fortfarande ett kriterium som uttryckligen förbjuder export av krigsmateriel till ofria länder och diktaturer.

Soya - Felicity 186, Offvit,

Heroes Heroes Heroes - Brädspel f89a04

Poster A4 21x30cm Better With Music,

Trots riktlinjer som borde förhindra export av krigsmateriel till länder i krig och konflikt säljer Sverige vapen till både krigförande länder som exempelvis USA och Indien och till krigförande diktaturer som exempelvis Förenade arabemiraten och Saudiarabien. År 2000 gick 4 procent av den totala vapenexporten räknat i värde till länder som deltar i väpnad konflikt. År 2015 (senast tillgängliga år) hade procentenheten ökat till 85 procent, enligt en sammanställning gjord av Svenska Freds och Uppsala universitets konfliktdatabasprogram UCDP. Bland de länder som deltar i väpnad konflikt och som 2015 fick köpa svenska vapen finns Saudiarabien, Qatar, Kuwait, Jordanien och Förenade arabemiraten som deltog i bombningar i Jemen. Kategorin innefattar dock även länder som deltar i fredsframtvingande militära insatser, till exempel inom Nato. Trots att det är en bred kategori kan det konstateras att deltagande i väpnad konflikt är regel, snarare än undantag, bland Sveriges vapenkunder.

Affisch/Poster Win or Learn Ord/Text/Skrift 33x48cm,

Det är ett grundläggande och globalt problem att stater väljer att prioritera militär upprustning före fattigdomsbekämpning och utvecklingsarbete. För varje krona som läggs på bistånd läggs ytterligare 13 kronor på militär upprustning. Flera av de länder som godkänns för vapenexport från Sverige överprioriterar köp av militär materiel framför att tillgodose grundläggande behov som vatten och sanitet för sin befolkning.

Manhattan Toys Mjukiskatt med kattungar,

Det finns totalt ca 185 företag som tillverkar krigsmateriel i Sverige. Knappt 60 av dom är aktiva exportörer. Den svenska krigsmaterielindustrin omsätter cirka 30 miljarder per år. De största företagen är Saab AB som i sin helhet är Sveriges ojämförligt största producent och exportör av krigsmateriel. Andra stora företag som exporterar krigsmateriel är BAE Systems Hägglunds, BAE Systems Bofors, Aimpoint och Nammo. Läs mer om den svenska vapenindustrin här.

Linda betong, Mässing/guld,

Grytunderlägg hjärta i ull,

Sveriges regering är ytterst ansvarig för den svenska vapenexporten. Tidigare har ansvaret vanligtvis legat på handels- eller utrikesministern men nu är det justitie- och migrationsminister Morgan Johansson som är ansvarig. Regeringen har delegerat tillståndsgivningen för vapenexport till myndigheten Inspektionen för strategiska produkter, ISP (tidigare Krigsmaterielinspektionen).

Potatis & Frukt Stav Skärare 3 Olika Blad Multifärgad,

Ett så kallat principförbud råder för vapenexport i Sverige. Men undantag kan medges enligt Lagen om krigsmateriel om det finns säkerhets- eller försvarspolitiska skäl för det och det inte strider mot Sveriges utrikespolitik. Regeringens riktlinjer säger i korthet att vapenexport inte bör beviljas om ett land är involverat i, eller riskerar att dras in i, en väpnad konflikt eller om det förekommer allvarliga och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter i landet. Sedan april 2018 gäller också ett så kallat demokratikriterium för svensk vapenexport. Förekommer grava brister i den demokratiska statusen hos mottagarlandet utgör det ett hinder för tillstånd. I praktiken vägs intressen emot varandra i vad som brukar kallas en totalbedömning. När tillstånd ges till vapenexport även där det finns tydliga risker och problem för mänskliga rättigheter eller för väpnad konflikt är det oftast för att försvars- och säkerhetspolitiska intressen prioriterats högre. Exakt hur dessa bedömningar görs i varje fall är sekretessbelagt. Hur det ny demokratikriteriet kommer att tolkas återstår ännu att se. Det ger utrymme både till att stoppa exporten till demokratiskt problematiska länder och att tillåta fortsatta undantag.

Rubens barn blå nappflaska och napp,

Sedan 2003 finns också Politiken för global utveckling, PGU som regeringen ska ta hänsyn till i all politik. PGU ska bidra till en mer rättvis och hållbar global utveckling inom Sveriges alla politikområden. Fattiga människors perspektiv samt rättighetsperspektiv genomsyrar PGU och ska därmed även påverka vapenexporten. Vartannat år gör Svenska Freds tillsammans med nätverket Concord en utvärdering av hur väl regeringen lyckats med att inkorporera PGU i de olika politikområdena. Resultatet av utvärderingen presenteras i en PGU-barometer. Vapenexporten brukar tas upp som ett av de områden där PGU inte har implementeras tillräckligt.

Gosedjur Björn,

Under 2016 samlades världens ledare i FN och tog fram de globala målen, också kända som Agenda 2030. Agenda 2030 består av 17 mål för hållbar utveckling, i alla länder. Sveriges regering har deklarerat att Sverige ska vara en av de ledande staterna i implementeringen av Agenda 2030 i världen. Den svenska vapenexporten till fattiga, odemokratiska länder samt till MR-förtryckare och länder i väpnad konflikt står dock i tydligt motsättning till målen i Agenda 2030. Vapenexporten är en stor och tydlig målkonflikt i svensk politik. För att Sverige ska kunna vara trovärdig i sina ansträngningar för samtliga av de mål som lyfts inom Agenda 2030 måste denna konflikt adresseras och åtgärdas.

Svanefors Löpare 35x120 grön,

Sverige ska också förhålla sig till EU:s gemensamma ståndpunkt om vapenexport. Den innehåller åtta kriterier; exempelvis ska hänsyn tas till mottagarlandets respekt för de mänskliga rättigheterna samt för den internationella humanitära rätten vid beviljande av tillstånd. Sverige har även ratificerat FN:s vapenhandelsfördrag Arms Trade Treaty, ATT. ATT är det första fördraget i sitt slag och ska reglera den internationella vapenhandeln. Fördraget innehåller totalt 28 artiklar samt tillhörande paragrafer som stater är bundna att förhålla sig till. Enligt ATT ska förbud mot vapenexport föreligga om det exempelvis finns misstanke om brott mot mänskligheten, attacker mot civila eller folkmord.

Bashful Elephant,

Läs vår analys av propositionen för ny lagstiftning

Malmbergs Dimmer Inex Infälld för Glödljus 50-300W Satin,

Spännande och underhållande brädspel.

För 2-4 spelare. Speltid: 20-30 min. Ålder: 12+. Engelsk version

Trust your instincts and enter the duel. Prepare for a fight where only fast decisions and your own willpower can let you defeat your element-commaning opponents. When the time comes, they will try to destroy you! A storm of the battle will break out and the air will tremble with omnipresent magic. Face the challenge and emerge victorious in the end!
Dont let your rivals outwit you!

Heroes is a dynamic real-time game for 2-4 players, in which players become true heroes of a magical fantasy world, possessing great powers related to different elements: air, water, fire, etc. and leading powerful fantasy armies. They send their creatures — such as dragons, elementals, ifrits, hydras or gnomes — to a battle against the opponents troops. The aim of the game is to defeat the opponents hero and army.

In each battle you will summon the mighty forces of nature and the beasts which were born from them. You will chose on your own which of them will accompany you in tides of battle.

Using magic dice you will cast spells or dispel those belonging to your enemies, activate your foes or learn new magic incantations. Perceptivness, reflexes and a well-thought-out strategy are the keys to victory.

One of key tasks for each player is to properly use of any cards that he own and creatures that he controls. He must quickly analyze scores on his dice because only given sets of symbols will allow him to use abilities and cast spells.

Britax, Liggdel, Smile 2/B-Ready/B-Motion/B-Agile, Olive Grön,

Vill du få nyheter om vapenexport? Anmäl dig då till vår e-postlista för information om vapenexport genom att skriva till vpxinfo@svenskafreds.se

Vero Moda - vmKaty SL Top, Offvit,

Regeringens skrivelser om strategisk exportkontroll. Svenska Freds beräkningar baserade på Sipri:s siffror kring global vapenhandel och FN:s befolkningsstatistik och Stockholm Peace Research Institute, Sipri. Demokratirankning från organisationen Freedom House för respektive exportår. UCDP,  Uppsala Conflict Data Program.

Ferrari, Formel 1 bil med driftingfunktion,

Uppdaterad 2018-10-10

Ruffwear Hoopie Collar Wild Berry,