Ett Ett Ett fint gammalt solur 92fed3

CLOSED WORKER - Jeans relaxed fit - mid blå,

2017 exporterades krigsmateriel från Sverige för 11,3 miljarder. Det är en tredubbling sedan början av 2000-talet. Räknat per person är Sverige ett av de länder som säljer mest vapen i världen. 2011 toppade vi listan. Ser man till det totala värdet var Sverige den 14:e största vapenexportören åren 2013-2017.

Stradivarius MIT SUPERHOHEM BUND - Jeans Skinny Fit - vit,

Mango CHOK - Minikjol - rose,

Här kan du se utvecklingen av svensk krigsmaterielexport 2001-2017. Öppna grafen här.

Duro Tapet Rand & Kulör Linne Metallic,

En tydlig trend är mer vapenexport till fler länder. År 1990 exporterade Sverige krigsmateriel till 33 länder och år 2017 exporterades till 62 stycken länder. Under 2013 sålde Sverige krigsmateriel till fler länder än någonsin tidigare eller senare, totalt 66 stycken.

Poster - Färgade läppar no.2 40x50cm,

De tio största köparna av svensk krigsmateriel 2017:

Paintpart Tapet Mormors Tid 4843-5,

 1. Brasilien
 2. Indien
 3. USA
 4. Violeta by Mango BLANCO - Skjorta - blå,
 5. Norge
 6. Tyskland
 7. Poster - Afrika elefant karta 1 40x50cm,
 8. Nederländerna
 9. Kanada
 10. Frankrike
 11. Poster - Vita vingar liggande 21x30cm,
 12. Storbritannien
 13. Sydafrika

Poster - Alfabet stor och liten Svart Rosa 21x30cm,

De senaste fem åren har i snitt 17 procent av den svenska krigsmaterielexporten gått till icke-demokratier, det vill säga länder med stora demokratiska brister på ett eller flera områden. I våra beräkningar utgår vi från organisationen Freedom House ranking av demokratin i olika länder. Exempel på länder som Sverige exporterade krigsmateriel till under 2017 och som räknas som icke-demokratier är:

 • Thailand
 • Förenade arabemiraten
 • In this house.. Kakeldekor Kakelord,
 • Brunei
 • Qatar
 • Turkiet
 • Indonesien
 • Male Urinal Bottle Can Be Used Sitting Or Lying Down,
 • Saudiarabien
 • Pakistan
 • Singapore
 • Algeriet
 • iRobot Sidborst motor Roomba 500 ser (5060155400105),

I april 2018 trädde en ny krigsmateriellag i kraft som ska försvåra export till länder med tveksam demokratisk status eller där mänskliga rättigheter allvarligt kränks. Dock saknas fortfarande ett kriterium som uttryckligen förbjuder export av krigsmateriel till ofria länder och diktaturer.

Stellenbosch Vinställ,

Ett Ett Ett fint gammalt solur 92fed3

Stars adventsstjärna på fot 87cm,

Trots riktlinjer som borde förhindra export av krigsmateriel till länder i krig och konflikt säljer Sverige vapen till både krigförande länder som exempelvis USA och Indien och till krigförande diktaturer som exempelvis Förenade arabemiraten och Saudiarabien. År 2000 gick 4 procent av den totala vapenexporten räknat i värde till länder som deltar i väpnad konflikt. År 2015 (senast tillgängliga år) hade procentenheten ökat till 85 procent, enligt en sammanställning gjord av Svenska Freds och Uppsala universitets konfliktdatabasprogram UCDP. Bland de länder som deltar i väpnad konflikt och som 2015 fick köpa svenska vapen finns Saudiarabien, Qatar, Kuwait, Jordanien och Förenade arabemiraten som deltog i bombningar i Jemen. Kategorin innefattar dock även länder som deltar i fredsframtvingande militära insatser, till exempel inom Nato. Trots att det är en bred kategori kan det konstateras att deltagande i väpnad konflikt är regel, snarare än undantag, bland Sveriges vapenkunder.

wolfcraft Flexibel axel 6 mm 1300 mm 2230000,

Det är ett grundläggande och globalt problem att stater väljer att prioritera militär upprustning före fattigdomsbekämpning och utvecklingsarbete. För varje krona som läggs på bistånd läggs ytterligare 13 kronor på militär upprustning. Flera av de länder som godkänns för vapenexport från Sverige överprioriterar köp av militär materiel framför att tillgodose grundläggande behov som vatten och sanitet för sin befolkning.

Distress Marker Penna - Squeezed Lemonade,

Det finns totalt ca 185 företag som tillverkar krigsmateriel i Sverige. Knappt 60 av dom är aktiva exportörer. Den svenska krigsmaterielindustrin omsätter cirka 30 miljarder per år. De största företagen är Saab AB som i sin helhet är Sveriges ojämförligt största producent och exportör av krigsmateriel. Andra stora företag som exporterar krigsmateriel är BAE Systems Hägglunds, BAE Systems Bofors, Aimpoint och Nammo. Läs mer om den svenska vapenindustrin här.

Safety First Roterbar badstol fr 6mån-13kg,

Ett Ett Ett fint gammalt solur 92fed3Ett Ett Ett fint gammalt solur 92fed3Ett Ett Ett fint gammalt solur 92fed3Ett Ett Ett fint gammalt solur 92fed3

Marimekko Blus Kort Ärm Storlek XS Blå 100% Bomull Finland ränder,

Sveriges regering är ytterst ansvarig för den svenska vapenexporten. Tidigare har ansvaret vanligtvis legat på handels- eller utrikesministern men nu är det justitie- och migrationsminister Morgan Johansson som är ansvarig. Regeringen har delegerat tillståndsgivningen för vapenexport till myndigheten Inspektionen för strategiska produkter, ISP (tidigare Krigsmaterielinspektionen).

T-SHIRT Sweden med kronor nr 102 160cl blå,

Ett så kallat principförbud råder för vapenexport i Sverige. Men undantag kan medges enligt Lagen om krigsmateriel om det finns säkerhets- eller försvarspolitiska skäl för det och det inte strider mot Sveriges utrikespolitik. Regeringens riktlinjer säger i korthet att vapenexport inte bör beviljas om ett land är involverat i, eller riskerar att dras in i, en väpnad konflikt eller om det förekommer allvarliga och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter i landet. Sedan april 2018 gäller också ett så kallat demokratikriterium för svensk vapenexport. Förekommer grava brister i den demokratiska statusen hos mottagarlandet utgör det ett hinder för tillstånd. I praktiken vägs intressen emot varandra i vad som brukar kallas en totalbedömning. När tillstånd ges till vapenexport även där det finns tydliga risker och problem för mänskliga rättigheter eller för väpnad konflikt är det oftast för att försvars- och säkerhetspolitiska intressen prioriterats högre. Exakt hur dessa bedömningar görs i varje fall är sekretessbelagt. Hur det ny demokratikriteriet kommer att tolkas återstår ännu att se. Det ger utrymme både till att stoppa exporten till demokratiskt problematiska länder och att tillåta fortsatta undantag.

YAS YASLORIS BEADED DRESS - Festklänning - henna,

Sedan 2003 finns också Politiken för global utveckling, PGU som regeringen ska ta hänsyn till i all politik. PGU ska bidra till en mer rättvis och hållbar global utveckling inom Sveriges alla politikområden. Fattiga människors perspektiv samt rättighetsperspektiv genomsyrar PGU och ska därmed även påverka vapenexporten. Vartannat år gör Svenska Freds tillsammans med nätverket Concord en utvärdering av hur väl regeringen lyckats med att inkorporera PGU i de olika politikområdena. Resultatet av utvärderingen presenteras i en PGU-barometer. Vapenexporten brukar tas upp som ett av de områden där PGU inte har implementeras tillräckligt.

stor snygg svart topp blus skjorta 52 54,

Under 2016 samlades världens ledare i FN och tog fram de globala målen, också kända som Agenda 2030. Agenda 2030 består av 17 mål för hållbar utveckling, i alla länder. Sveriges regering har deklarerat att Sverige ska vara en av de ledande staterna i implementeringen av Agenda 2030 i världen. Den svenska vapenexporten till fattiga, odemokratiska länder samt till MR-förtryckare och länder i väpnad konflikt står dock i tydligt motsättning till målen i Agenda 2030. Vapenexporten är en stor och tydlig målkonflikt i svensk politik. För att Sverige ska kunna vara trovärdig i sina ansträngningar för samtliga av de mål som lyfts inom Agenda 2030 måste denna konflikt adresseras och åtgärdas.

Seraphine ROXANNE - T-shirt med print - powder blå,

Sverige ska också förhålla sig till EU:s gemensamma ståndpunkt om vapenexport. Den innehåller åtta kriterier; exempelvis ska hänsyn tas till mottagarlandets respekt för de mänskliga rättigheterna samt för den internationella humanitära rätten vid beviljande av tillstånd. Sverige har även ratificerat FN:s vapenhandelsfördrag Arms Trade Treaty, ATT. ATT är det första fördraget i sitt slag och ska reglera den internationella vapenhandeln. Fördraget innehåller totalt 28 artiklar samt tillhörande paragrafer som stater är bundna att förhålla sig till. Enligt ATT ska förbud mot vapenexport föreligga om det exempelvis finns misstanke om brott mot mänskligheten, attacker mot civila eller folkmord.

Mazda 121 DB, 1994, verkstadshandbok tillägg,

Läs vår analys av propositionen för ny lagstiftning

CAT 3-p Arbetsstrumpor svarta 41-45,

1 st Beg solur med patina , tror det är en Atlas gubbe
Det är i ett bra skick , dock har pilen lossnat
Med det fixar man snabbt om man e lite händig
Jag själv har inte användning o intresse längre

Kan ej hämtas i Norrköping , då det står på annat håll

Buda nu på ni alla där ute

########################################################

Kan tas med fraktfritt till Finspång-Norrköping -Linköping -(Motala)
Vid förbifart enl ök.
Dock skall varan vara betald innan

########################################################

Simply Be KIMONO SLEEVE EMBELLISHED SLEEVE DETAIL SWING - Vardagsklänning - midnight blå,

Vill du få nyheter om vapenexport? Anmäl dig då till vår e-postlista för information om vapenexport genom att skriva till vpxinfo@svenskafreds.se

Mos Mosh BLAKE NIGHT - Blazer - chocolate,

Regeringens skrivelser om strategisk exportkontroll. Svenska Freds beräkningar baserade på Sipri:s siffror kring global vapenhandel och FN:s befolkningsstatistik och Stockholm Peace Research Institute, Sipri. Demokratirankning från organisationen Freedom House för respektive exportår. UCDP,  Uppsala Conflict Data Program.

Lost Ink Plus WRAP PENCIL DRESS - Vardagsklänning - grön,

Uppdaterad 2018-10-10

Public Desire MIDI - Klassiska stövletter - burgundy,